manoutena logoAštuntajame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje

2023 08 31 tarybaRugpjūčio 31 d. įvyko Utenos rajono savivaldybės tarybos 8-asis posėdis, kuriame buvo svarstomi 28 klausimai.
Visiems svarstytiems sprendimų projektams buvo pritarta.


Posėdyje buvo patvirtintas Utenos rajono savivaldybės 2022 metų metinių ataskaitų rinkinys. Rinkinys parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir Biudžeto sandaro įstatymą. Metinių ataskaitų rinkinio sudėtį nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas ir jį sudaro 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.


Taip pat patvirtintos Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklės.
Sprendimu „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patikslintas Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenis tvarkos aprašas, o sprendimu „Dėl pritarimo Utenos miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektui ir strategijos dalinio finansavimo“ buvo pritarta Utenos miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektui ir nutarta strategijos įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti ne daugiau kaip 15 proc. nuo visų tinkamų finansuoti planuojamų išlaidų.


Posėdyje buvo pritarta investicijų sutarties sudarymui su UAB „Lašų duona“.
Utenos rajono savivaldybės taryba posėdyje patvirtino naują Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybą. Ją sudaro:
• Angelė Bražionienė, VšĮ ,,Utenos radijas“ direktoriaus pavaduotoja;
• Virgilijus Gaižauskas, Kultūros ir socialinės plėtros centro vadovas;
• Rima Garsonienė, Utenos etninės kultūros centro atstovė;
• Vida Garunkštytė, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė;
• Kristina Gogelienė, Utenos rajono savivaldybės tarybos narė;
• Vida Juškienė, bendruomenės ,,Užpalėnų krivūlė“ narė ;
• Tomas Karklinis, VšĮ „Taip kitaip“ direktorius;
• Vytautas Kaziela, asociacijos ,,Kūrybos klubas „Cinkas“ narys;
• Šarūnas Kunickas, asociacijos „Teatro mėgėjų klubas Žaliaduoniai“ Utenos kamerinio teatro režisierius;
• Irena Leikauskienė, Utenos kultūros centro Meno skyriaus režisierė;
• Jovita Nalevaikienė, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė;
• Daiva Pečionė, Utenos rajono savivaldybės vicemerė;
• Eimantas Skersis, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;
• Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas“ tautodailininkė;
• Elinga Trumpaitė, Utenos jaunimo reikalų tarybos, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas“ valdybos narė.
Posėdyje Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino vidutines kietojo ar kitokio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kainas, taikomas būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti (įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir transportavimo išlaidas):
1. mišrios malkos – 55,00 Eur/m3;
2. akmens anglis – 0,32 Eur/kg;
3. durpių briketai – 0,18 Eur/kg;
4. medienos granulės – 0,31 Eur/kg;
5. medienos briketai – 0,28 Eur/kg;
6. suskystintos dujos balionuose – 1,54 Eur/kg.
7. dyzelinis krosninis kuras – 0,90 Eur/l.
Nagrinėjant klausimą „Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai“, Tarybos nariams buvo pateiktos dvi alternatyvos: maksimalios plėtros ir optimalios plėtros. Utenos rajono savivaldybės taryba pritarė Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo stadijos sprendiniams ir balsavo už I alternatyvą – maksimalios plėtros.
Kitas posėdis numatomas rusėjo 28 d.

Informaciją parengė: Atstovė ryšiams su visuomene Lolita Kaminskienė

2023 08 31 taryba

Panašūs straipsniai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas